Lid worden

Aanmelden als (proef-)lid of aanmelden voor een kortlopend lidmaatschap

Klik hier om het inschrijfformulier in te vullen om je aan te melden als lid van Taxandria Atletiek of Taxandria Triathlon.

Ben je al lid van Taxandria Atletiek en wil je switchen naar Taxandria Triathlon vul dan onderstaand formulier in.
 
Wijzigen van lidmaatschap Taxandria Atletiek naar Taxandria Triathlon
Door je aan te melden bij Taxandria Triathlon wordt je afgemeld bij de AtletiekUnie. Aanmelden bij de Nederlandse TriathlonBond (NTB) dien je eerst zelf te doen via https://www.triathlonbond.nl/leden/lid-worden/.


 
*
*
*
Voer ook gelijk je IBAN-nummer in s.v.p., dan hebben we gelijk alle benodigde informatie in onze administratie.

Stuur gelijk ook je pasfoto naar de ledenadministratie. Een andere foto van jezelf mag ook, mits je gezicht duidelijk herkenbaar is.

Op het moment dat je aangemeld bent, ben je ook gelijk lid van de Atletiekunie of Nederlandse TriathlonBond (NTB). Onze ledenadministratie heeft een automatische link met de ledenadministratie van de Atletiekunie. Het lidmaatschap van de Atletiekunie of NTB is verplicht. Dit onder meer in verband met de paraplu-verzekeringen die de Atletiekunie of de NTB voor haar leden heeft afgesloten. Een en ander is ook in de statuten van onze vereniging verankerd.

Let op!
Als je jezelf als proeflid aanmeldt, dan wordt na 30 dagen je proeflidmaatschap automatisch omgezet naar een 'gewoon' lidmaatschap. Mocht je hier geen prijs op stellen, stuur dan binnen de periode van je proeflidmaatschap een mail naar de ledenadministratie met de mededeling dat je je proeflidmaatschap wilt beëindigen.

Mocht je besluiten om geen lid te worden, dan wordt de betreffende informatie uit de ledenadminsitratie automatisch verwijderd.
 

Lidmaatschappen

Er zijn 3 vormen:
 1. Gewoon lidmaatschap,
 2. Kortlopend lidmaatschap voor loopgroepleden en
 3. Ere-lidmaatschap.

1. Gewoon lidmaatschap

Als je nog niet eerder lid bent geweest, kun je 30 dagen vrijblijvend als proeflid meetrainen met een trainingsgroep naar keuze. Je kunt ook direct lid worden.
Als je je aanmeldt als proeflid, gaat na 30 dagen het proeflidmaatschap automatisch over in een permanent lidmaatschap, tenzij je eerder bij de ledenadministratie te kennen hebt gegeven geen lid te willen worden.

Je ontvangt van de ledenadministratie een bevestiging van je statusverandering (van 'proeflid' naar 'lid').

Inschrijven? Click dan hier.

2. Kortlopend lidmaatschap

Als ervaren loper kun je ook kiezen voor een lidmaatschap met een vaste periode van 3 maanden. Deze optie is primair bedoeld voor mensen die (nog) geen lid zijn en die met een groep mee willen trainen voor een bepaald doel bij een evenement, bijvoorbeeld een marathon.

Dit lidmaatschap houdt het volgende in:
 • Doelgroep: recreatieve lopers met loopervaring,
 • Duur: drie maanden,
 • Ingangsdatum: altijd op de eerste dag van de maand,
 • Verlenging (met 3 maanden) is mogelijk, ook meerdere malen achter elkaar,
 • Verzekering: je bent verzekerd via de Atletiekunie (op dezelfde basis als (proef-)leden)),
 • Proeflidmaatschap: niet van toepassing en
 • Ledenpas Atletiekunie: niet van toepassing.
Inschrijven? Click dan hier.

3. Ere-lidmaatschap

Ereleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Click hier om er meer over te lezen.

Afmelden of wijzigingen doorgeven

(Proef-)leden
Uiterlijk 30 dagen voor het begin van het volgende kwartaal moeten wijzigingen of afmeldingen door (de ouder van) het clublid zelf, gemeld zijn bij de ledenadministratie via MyClub (ingelogde leden):
 • Je ontvangt per e-mail een bevestiging van een afmelding.
 • Bij een te late afmelding wordt altijd nog één maal contributie geïnd.
 • Bij afmelding wordt nooit contributie terugbetaald.

Het wordt door de trainer(s) gewaardeerd als je je mondeling bij één van hen afmeldt. Je afmelding wordt echter pas geëffectueerd op het moment dat je dit bij de ledenadministratie kenbaar hebt gemaakt (zie boven). De trainers zijn niet geautoriseerd om jou af te melden.

Leden met kortlopend lidmaatschap
Na 3 maanden wordt het lidmaatschap automatisch weer met 3 maanden verlengd, tenzij je je 30 dagen vóór het einde van het kwartaal hebt afgemeld bij de ledenadministratie. Stuur dan een mail naar ledenadministratie@taxandria.at.


Kun je tijdelijk niet trainen?

Wellicht ben je gedurende een langere periode door 'overmacht' niet in staat om trainingen bij te wonen door bijvoorbeeld een blessure. In dit geval is het mogelijk om je lidmaatschap tijdelijk te onderbreken met 1 kwartaal. Je blijft dan gewoon clublid en in de ledenadministratie krijg je de status “Inactief”. In dit geval wordt dan de contributie-inning tijdelijk stopgezet. Geef aan het einde van dit kwartaal door of je nog langer niet in staat bent bij de trainingen te zijn. Dan kan het lidmaatschap nog maximaal 1 kwartaal op inactief gezet worden. Indien je langer dan 6 maanden niet kan trainen zul je je lidmaatschap op moet zeggen en vervolgens weer activeren als je weer helemaal hersteld bent.

Stuur een mail naar secretaris@taxandria.at waarin je kenbaar maakt waarom je de contributie-inning tijdelijk wil stopzetten en wat je verwachting is over de lengte van de periode. De secretaris beoordeelt je verzoek (eventueel in overleg binnen het bestuur) en stelt je op de hoogte van het besluit. Hierbij wordt ook de verwachte periode vastgelegd.    

Indien je verzoek gehonoreerd wordt, wordt de contributie-inning met ingang van het eerstvolgende kwartaal stopgezet. Restitutie van contributie is nooit van toepassing.


Als je de trainingen weer hervat….

Op dat moment meld je jezelf weer aan bij de ledenadministratie. Stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@taxandria.at. De contributie is met ingang van die dag weer verschuldigd.


Als de afgesproken periode voorbij is en je kunt de training toch nog niet hervatten?

De contributie-inning start automatisch weer na afloop van de afgesproken periode. Stuur dan minimaal één week voor het einde van deze periode een email naar de secretaris om dit te voorkomen.

Als je besluit om je af te melden omdat je de trainingen niet kunt hervatten?

In dat geval moet je het bedrag, dat de vereniging voor jou aan de Atletiekunie heeft moeten afdragen, aan de vereniging vergoeden. De Atletiekunie maakt namelijk geen onderscheid tussen actieve en niet-actieve leden. Voor alle leden moet een bijdrage aan de Atletiekunie worden betaald.

Vragen over het lidmaatschap?


Stuur een e-mail naar ledenadministratie@taxandria.at.
Terug naar boven