Onze sportieve doelstellingen

Baanatletiek

Algemeen

De doelstellingen per atleet zijn:
 • Lopen:
  • Van rennen naar sprinten,
  • Van ritmelopen naar hordelopen,
  • Van overgeven van een stokje op snelheid naar estafette lopen en
  • Van een langere tijd lopen op constante snelheid naar (midden) lange afstandlopen.
 • Springen:
  • Van springen in de verte naar verspringen,
  • Van springen in de hoogte naar hoogspringen en
  • Van springen met een stok naar polsstokhoogspringen.
 • Werpen:
  • Van stoten naar kogelstoten,
  • Van slingeren naar discuswerpen en
  • Van slagwerpen naar speerwerpen.
Iedere atleet op zijn of haar niveau.

Er zijn 3 groepen:
 • MiLa (Midden- en Lange afstand),
 • Junioren en 
 • Pupillen.

MiLa 

Voor de MiLa-atleten zorgen wij dat:
 • iedere atleet een plek vindt in de groep waar hij/zij de atletieksport goed kan beoefenen en waar hij/zij de mogelijkheid krijgt om zich te ontplooien op zijn of haar niveau en
 • er gevarieerde trainingen zijn met veel aandacht voor loopscholing en core stability. Er wordt goed en serieus getraind, maar is er ook plaats voor plezier tijdens de trainingen. De atleten moeten met “zin” naar de trainingen komen.
De doelstellingen voor deze groep zijn: 
 • Het verbeteren van de prestaties op persoonlijk niveau,
 • Het deelnemen aan competitiewedstrijden,
 • Het deelnemen aan het regio 13 cross- en wegcircuit (regionale wedstrijden),
 • Het deelnemen aan het Lotto cross circuit (landelijk)
 • Het deelnemen aan het Brabants kampioenschap en (daar waar haalbaar) aan het Nederlands kampioenschap indoor/outdoor en
 • Het op een positieve en sportieve manier uitdragen van de goede naam van Taxandria Atletiek.

Junioren

Voor de junioren (A, B, C en D) zorgen wij dat:
 • iedere atleet een plek vindt in de groep waar hij/zij de atletieksport goed kan beoefenen en waar hij/zij de mogelijkheid krijgt om zich te ontplooien op zijn of haar niveau en
 • er gevarieerde trainingen zijn met veel aandacht voor loopscholing en core stability. Er wordt goed en serieus getraind, maar is er ook plaats voor plezier tijdens de trainingen. De atleten moeten met “zin” naar de trainingen komen.
De doelstellingen voor deze groep zijn: 
 • Het verbeteren van de prestaties op persoonlijk niveau,
 • Het deelnemen aan competitiewedstrijden,
 • Het deelnemen aan het regio 13 cross- en wegcircuit (regionale wedstrijden),
 • Het deelnemen aan het Brabants kampioenschap en (daar waar haalbaar) aan het Nederlands kampioenschap indoor/outdoor en
 • Het op een positieve en sportieve manier uitdragen van de goede naam van Taxandria Atletiek.
De meer prestatiegerichte junioren trainen 3 maal per week. De overige junioren trainen 2 maal per week.

Iedere groep traint in algemene zin. Dit houdt in dat ieder technisch onderdeel, (met uitzondering van polsstok hoogspringen en hink-stap-sprong), aan bod komt. Hiermee krijgen de junioren een brede basis mee.

A- en B-junioren kunnen desgewenst een specifieke richting kiezen. In het kader hiervan worden hoofdzakelijk trainingen gevolgd in de regio bij het Atletiekcentrum Midden en West Brabant (MWB) of regiotrainingen bij andere verenigingen.
C- en D-junioren nemen deel aan de C/D competitie. Tijdens de trainingen wordt veel aandacht besteed aan de aspecten die hier mee samenhangen. Met name het onderdeel estafette krijgt hierbij specifieke aandacht.

Het onderdeel sprint is ook verweven met de onderdelen horden, estafette en de aanloop voor het verspringen.

Op deze manier is er in bij iedere trainingsgroep aandacht voor sprintspecifieke zaken zoals start, versnelling, snelheid en tempo. Hierdoor krijgt de loopefficiëntie een impuls.

Pupillen

De groepsdoelstelling is dat ieder lid van de trainingsgroep een plek vindt in de groep waar de atletieksport naar behoefte kan worden beoefend. Ieder clublid krijgt de mogelijkheden om zich te ontplooien op zijn of haar niveau.

De groep traint in algemene zin. Dit houdt in dat ieder technisch onderdeel (met uitzondering van kogelslingeren en hink-stap-sprong) aan bod komt. Dit om de pupillen een brede basis mee te geven. De doelstellingen liggen in lijn met de leerlijnen en jeugdvisie van de Atletiekunie. Alle onderdelen zijn afgestemd op de wedstrijdmethode “Atletic Champs”.

De uitgangspunten hierbij zijn:
 • Het zich ontwikkelende kind,
 • Het Long Term Athlete Development model en
 • De speels-prestatieve atletiek.
In de jeugdatletiek visie is het Long Term Athlete Development (LTAD) model leidend. Dit van oorsprong Canadese model vindt internationaal steeds meer navolging en gaat in zijn fasering ook uit van de ontwikkelingspsychologische aspecten.
De basis van het model is een leven lang met plezier sporten. Voor de één betekent dat kiezen voor de prestatieve kant, voor de ander betekent dat kiezen voor een meer recreatieve beoefening van de sport. Aan die recreatieve kant spelen belevingsmotieven, gezondheidsmotieven en sociale motieven een rol.  
 
Binnen het LTAD-model vindt optimale ontwikkeling van iedere atleet binnen de eigen mogelijkheden en motivatie plaats. Waarbij goed is om te weten dat de overgrote meerderheid van de jeugdleden kiest voor de recreatieve kant. Dat wil niet zeggen dat ze geen prestatie willen neerzetten, maar dat is voor hen niet de voornaamste reden om lid te zijn (blijven).
 
De Atletiekunie vindt dat de prestatieve en de recreatieve kant tot en met de C-junioren parallel moet lopen. De benadering van kinderen en de inhoud van de training kunnen voor een groot deel hetzelfde zijn. Hiervoor wordt gekozen, omdat jeugdigen pas rond hun vijftienjarige leeftijd in staat zijn tot het maken van bewuste keuzes, waarbij ze ook de consequenties op de langere termijn kunnen afwegen.

Volwassenenatletiek

Loopgroepen

Van beginnende hardloper tot ervaren wedstrijdloper zijn op diverse niveaus groepen samengesteld. De groepen zijn ingedeeld op snelheid en belastbaarheid.

De doelstellingen voor de loopgroepen zijn: 
 • Het verbeteren van de prestaties op persoonlijk niveau,
 • Het verbeteren van loophouding en looptechniek,
 • Het deelnemen aan wedstrijden,
 • Plezier beleven aan hardlopen in groepsverband en
 • Het op een positieve en sportieve manier uitdragen van de goede naam van Taxandria Atletiek.
De trainingen binnen de loopgroepen zijn hoofdzakekelijk gericht op de prestatiewens van de recreatieve loper. De trainingsschema's hebben een trainingsopbouw die er op gericht is om blessurevrij langdurig te kunnen genieten van hardlopen.

Tweemaal per jaar (in maart en september) wordt de "Start to Run" voor de beginnende hardloper georganiseerd. 
Aansluitend kan desgewenst worden deelgenomen aan de "Doorstart To Run". 

Totaalbeeld

Wil je het totaalbeeld zien? Click dan hier voor de sportieve levensloop van een Taxandria-atleet. De verschillende domeinen (baanatletiek (pupillen/junioren) en loopgroepen) worden in dit overzicht getoond.
Terug naar boven