Calamiteiten

Calamiteitenplan

Bij de organisatie van evenementen wordt gewerkt met een calamiteitenplan.

Vooraf worden mogelijke calamiteiten in beeld gebracht. Vervolgens wordt de bij organisatie hiermee rekening gehouden. De kern hiervan is: wat moet er vooraf geregeld zijn en wie doet wat in geval van een calamiteit?

Als zich een calamiteit voordoet, is het direct duidelijk hoe gehandeld moet worden en wordt geen kostbare tijd verloren.
Terug naar boven