Jouw verantwoordelijkheid

Voordat je gaat trainen (algemeen)

Besluit je om aan atletiek te gaan doen?

Zorg dan dat je mogelijke medische complicaties vooraf goed in beeld hebt. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor je gezondheid.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
  • het gebruik van medicijnen,
  • overgewicht, 
  • ziektes e.d.
Overweeg om medisch advies in te winnen alvorens te starten.

Als je boven de 40 bent, wordt in het algemeen aanbevolen om een medische keuring aan te vragen.

Als je je aanmeldt bij onze vereniging, gaan we er van uit dat je zelf je medische conditie goed in beeld hebt en dat je het zelf verantwoord vindt om te starten met atletiek. Al dan niet op basis van ingewonnen medisch advies.

Lees ook "Bezint, voor ge begint".

Voor een training (specifiek)

Ga je beginnen met de training?

Zorg dat je de eerste 15 minuten zelfstandig inloopt op de atletiekbaan. Hou het tempo laag. Vooral als het koud is. Je spieren hebben tijd nodig om op temperatuur te komen. Het risico op blessures verklein je hierdoor aanzienlijk.

Tijdens de training (buiten de atletiekbaan)

Je maakt onderdeel uit van de groep onder leiding van een (assistent-)trainer.

De (assistent-)trainer (herkenbaar aan zijn/haar trainingshesje) informeert je over het trainingsprogramma en de te volgen route. Je ontvangt tijdens de trainingen aanwijzingen van hem/haar. 

Wat het verkeer op de openbare weg betreft, is het volgende voor jou van belang:
  • Vóór aanvang van de training spreekt de trainer met de groep af dat, indien er zich een oversteek of een stoplicht aandient, de oversteek pas plaats vindt wanneer de groep in zijn geheel in één keer die oversteek kan maken. 
  • Ook al maak je onderdeel uit van de groep, je bent en blijft een individuele deelnemer aan het verkeer.
  • Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk om goed op het verkeer te letten.

Links of rechts lopen?

Bij grote groepen (20-25 lopers) wordt door de Atletiekunie geadviseerd om bij afwezigheid van trottoir, voetpad en fietspad aan de uiterste rechterkant van de weg te lopen.

Dit om het achterop komende verkeer beter de gelegenheid te geven veilig in te halen of te passeren net als dat het geval is bij b.v. fietsers. Daarbij heeft men tevens goed zicht op tegemoetkomend verkeer.

Ook het invullen van bijvoorbeeld de kern van de training (b.v. intervallen) geschiedt in bovenstaande omstandigheden op dezelfde wijze: aan de rechterkant.

De lopers gaan, indien mogelijk, 2 aan 2 de weg op. Indien de weg te smal is, dan zelfs achter elkaar. Méér dan twee lopers naast elkaar kan alleen in open terrein, zoals op brede bospaden of op het strand.

Goed zichtbaar of slecht zichtbaar?

Zichtbaarheid op de openbare weg is essentieel. Zorg dus dat je opvallende kleding aan hebt als je de openbare weg op gaat. Je mag niet mee met de trainer als de trainer van mening is dat je niet goed zichtbaar bent.

Óók niet als je zegt dat je in zo'n geval zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je slechte zichtbaarheid.

Samenvattend

In principe bepaalt de trainer in iedere concrete situatie wat verantwoord is. Zo kan het bijvoorbeeld op een bepaald moment veiliger zijn om links te lopen in plaats van rechts. De voorbeelden hieronder moeten in dit licht worden bezien.

Jouw privacy?

Niet het eerste waar je aan denkt als je wilt gaan sporten....
Toch is het een belangrijk onderwerp voor iedereen en dus ook voor jou.

Lees daarom hoe Taxandria Atletiek omgaat met privacy-aspecten. Zorg dat je ingelogd bent. Kijk dan in de linkerkolom en click vervolgens op "Privacy".
Terug naar boven