Trainingen

De trainingen (zie de tabel hieronder) lopen het gehele jaar door. Ook tijdens de vakanties.

Uitzonderingen

Feestdagen e.d.:

 • Nieuwjaarsdag
 • de maandagavond in de Carnavalsweek
 • de woensdagavond waarop de algemene ledenvergadering wordt georganiseerd (loopgroepen)
 • 2e Paasdag
 • De zaterdag waarop de Vennenloop wordt georganiseerd (loopgroepen)
 • 5 mei (Bevrijdingsdag) in 2020, 2025 etc.
 • 2e Pinksterdag
 • Koningsdag
 • 5 december (Sinterklaasavond)
 • 1e en 2e Kerstdag
 • Oudejaarsavond

Vakantiestop pupillentraining

Voor de pupillen is echter wèl een vakantiestop van toepassing

Hun trainingen gaan in de schoolvakanties niet door. Dat betekent dat op de zaterdag vallend bij aanvang van de vakantie de training wèl doorgaat en dat er op de zaterdag die aansluit op het einde van de vakantie geen training is.

Dus na iedere schoolvakantie is voor de pupillen de eerste training op de woensdag die volgt na de vakantie.
 

Maandavondtraining junioren

Deze training is bedoeld voor atleten die deelnemen aan wedstrijden of de intentie hebben dit te gaan doen.
 
Terug naar boven