Loopgroepen

Trainingsopbouw en -indeling

Er zijn loopgroepen voor verschillende niveaus. Van beginnende lopers tot snelle lopers.

Hieronder is informatie opgenomen voor:
 • de A-groep en
 • de andere groepen (B, C, D en E).

A-groep

De trainingen van de A-groep zijn minder vrijblijvend dan bij de andere loopgroepen. 

Een gemiddelde training bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Gezamenlijk inlopen, 
 • Warming-up en/of uitgebreide loopscholing (een breed scala van oefeningen met veel variatie) en
 • Kerntraining.
De kerntraining is meestal een interval-training, waarbij relatief korte afstanden in goed tempo worden gelopen met daartussen korte herstelperioden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld 8 keer 500 meter, 10 keer 300 meter, training gericht op tempohardheid in de vorm van 1.000 - 1.500 - 2.000 - 2.500 - 3.000 meter of Fartlek-trainingen.
Ook rustige duurlopen met een snelheid van 9 à 10 kilometer per uur staan op het programma.

De trainingen vinden dinsdag plaats op de atletiekbaan en zaterdag in het bos.

Om met deze groep mee te trainen moet een inlooptempo van circa 10 kilometer per uur geen probleem voor je zijn.
 
Overige groepen (B, C, D en E)

De indeling van een training is als volgt:

 1. 15 minuten zelf inlopen op de atletiekbaan (met uitzondering van doorstarters na Start-to-Run)
 2. Gezamelijk inlopen onder begeleiding van trainer(s),
 3. Indeling groepen,
 4. Specifieke warming-up (ca. 15 minuten),
 5. Kerntraining (ca. 45 minuten) en
 6. Cooling-down.
Van de clubleden wordt verwacht dat zij gedurende 15 minuten zelfstandig inlopen. De trainers hebben hierbij nog geen rol.
 
Hierna nemen de trainers het initiatief voor het gezamenlijk inlopen. Dit geldt voor alle groepen en past uitstekend bij het karakter van de vereniging: geen rangen en standen.

De verantwoordelijke trainer zorgt vervolgens voor de groepsindeling (indien van toepassing). Daarna vindt de specifieke warming-up plaats onder leiding van de betreffende groepstrainer.


Na afronding van deze warming-up start de kerntraining. De kerntraining is gericht op het niveau van de lopers.

Iedere kerntraining wordt afgesloten met een cooling-down om te spierdoorbloeding te bevorderen.

Het sportieve element staat voorop, maar ook de sociale aspecten binnen de club worden niet vergeten. Alom bekend binnen een groep is het begrip ”stofzuigen”: de lopers die voorop lopen, halen op een gegeven moment de wellicht wat langzamere loper weer even op. Niemand hoeft achter te blijven!

Algemene informatie (alle groepen)

Specifieke doelen?

Een loper kan als doel hebben om de conditie op peil te houden. Een loper kan in overleg met de trainer ook specifieke trainingsdoelen bepalen.

Het initiatief gaat hierbij veelal uit van de loper. Er is geen verplichting om (steeds beter) te presteren.

Meetrainen?

Wil je vrijblijvend op proef meetrainen?  Dat kan, maar let op:
 • Als je al (enige) loopervaring hebt, kun je wellicht gelijk meedoen met één van de trainingsgroepen. Dit kan het beste op de woensdagmorgen en/of de zaterdagmorgen. Tijdens deze trainingen zijn de meeste lopers en trainers aanwezig die de diverse groepen separaat trainen. Op andere momenten zijn minder lopers en trainers aanwezig, waardoor we minder flexibel zijn in het 'opvangen' van nieuwe mensen. 
Click hier voor nadere informatie over gratis proeftrainingen.
 
 • Heb je geen of minimale loopervaring, dan kan het 'meekomen' met de bestaande groepen een probleem vormen. Daarom organiseert de vereniging 2 maal per jaar de zogenaamde "Start-to-Run"-sessies (in maart en september). Deze sessies zijn juist voor jou bedoeld. Onder deskundige begeleiding krijg je in een groep professionele praktische en theoretische ondersteuning bij het lopen. Aansluitend wordt ook de "Doorstart-to-Run" door de vereniging aangeboden. Daarna kun je aansluiten bij de bestaande loopgroepen.
Wil je meer weten over Start-to-Run? Ga naar starttorun.atletiekunie.nl voor meer informatie.

Realiseer je ook goed dat je een eigen verantwoordlijkheid hebt als je mee gaat trainen. Lees daarom de tekst over jouw verantwoordelijkheid eerst aandachtig door.

Wedstrijden

Het staat een loper vrij om wel of niet aan wedstrijden deel te nemen. Binnen de vereniging bepalen de lopers zelf of ze, al dan niet in groepsverband, aan een wedstrijd mee willen doen.

Kledingadvies

De trainer kan je hierbij adviseren. Het belangrijkste hierbij is: gebruik goede schoenen. Bezuinig hier niet op en vervang de schoenen tijdig als de demping minder wordt.

Voor meer adviezen (gericht op de tijd van het jaar) kijk in de linkerkolom op deze pagina.

Trainingstijden

Click hier voor het overzicht.
Op dit overzicht zie je ook dat er op feestdagen geen training is.

Accommodatie

Alle trainingen starten op de atletiekbaan/sportcomplex “De Gemullehoeken” aan de Vennelaan 7 in Oisterwijk. Er zijn kleedkamers met douchegelegenheid aanwezig. 

Weersomstandigheden

De trainingen gaan het gehele jaar door. Ook tijdens de vakanties. Uitzondering hierop is (de nabijheid van) onweer. Ook als het glad is, bijvoorbeeld door sneeuwval, kan de geplande training worden afgelast. Click hier voor nadere informatie.

Ons beleid en onze afwegingen

De vereniging is verantwoordelijk voor veilige trainingen onder alle weersomstandigheden. De beslissing of een training soms niet doorgaat wordt genomen vanuit dit perspectief. 

Een belangrijk aspect hierbij is dat de trainer(s) met een (grote) groep de verantwoordelijkheid kan/kunnen dragen voor een veilige training op de baan of op de openbare weg.

Het niet doorgaan van een training wordt tijdig bekend gemaakt. Volg daarom de nieuwsberichten op deze site als de weersomstandigheden slecht zijn.

Jouw eigen afweging

Individueel kun je uiteraard altijd zelf, buiten onze vereniging om, de beslissing nemen of het verantwoord is om te gaan trainen. Realiseer je dan dat je geen aanspraak kunt maken op de dekking uit hoofde van de betreffende verzekeringen. Click hier voor nadere informatie. 

Nadere informatie nodig?

Neem contact op met de trainer.
Voor alle trainingstijden: kijk in het trainingsoverzicht in de linkerkolom.

Voor trainingstijden per afdeling: click op een van onderstaande links.

Click op een van onderstaande links voor de namen van clubleden en trainers.
Loopgroepen 
Terug naar boven