Contributie

1. Gewoon lidmaatschap

Als je lid wordt, ben je eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedrag wordt samen met de eerste contributiebetaling automatisch geïnd.

De contributie wordt aan het begin van het kwartaal bij vooruitbetaling ook automatisch geïnd.
Indien het lidmaatschap tijdens het kwartaal aanvangt, wordt de contributie-inning pro rata berekend.

Alle (mini-)pupillen en junioren doen mee met wedstrijden die onder auspiciën van de Atletiekunie staan. De contributie is daarom vastgesteld inclusief de door de Atletiekunie vereiste wedstrijdlicentie. 

Senioren en masters hebben de optie om mee te doen met wedstrijden. De betreffende licentie kan desgewenst aanvullend worden aangevraagd.

Hieronder een overzicht van de kosten:

 
Eenmalig inschrijfgeld:
 
   
 
- t/m 19 jaar (pupillen en junioren)
- vanaf 20 jaar (senioren en masters atletiek en triathlon)
 

€30,-
€32,-

 
- Sportief Wandelen   €  7,-  
       
Contributie per kwartaal:      
Baanatletiek:      
- Minipupillen (tot 7 jaar) Incl. wedstrijdlicentie € 41  
- Pupillen en junioren (t/m 19 jaar) Incl. wedstrijdlicentie € 41  
- Senioren (t/m 34 jaar) Excl. wedstrijdlicentie  € 41  
- Masters (35 jaar en ouder) Excl. wedstrijdlicentie  € 41  
       
Volwassenen-atletiek:    

 

 
Loopgroepen Recreanten + wedstrijdatleten    € 41  
       
Triathlon:      
Senioren Recreanten + wedstrijdatleten € 53,50  
       
Sportief Wandelen:      
Senioren Recreanten € 41  
       
Tijdelijk lidmaatschap    €41  
       
Wedstrijdlicentie per jaar: Atletiek en Triathlon

 €22

 

Pupillen, junioren, senioren en masters
In het eenmalig inschrijfgeld zijn de eenmalige kosten van de Atletiekunie cq Nederlandse Triathlonbond en de kosten van een Taxandria-clubshirt cq Triathlon startpakket gegrepen. Het clubshirt kan besteld worden op het moment dat je je hebt ingeschreven. Je ontvangt dan een bevestigingsmail met nadere instructies. Dat geldt ook voor het triathlon startpakket.

Wedstrijdlicentie

De kosten van de wedstrijdlicentie voor wedstrijdatleten en triathleten worden per kwartaal geïnd. De afdracht van de licentiekosten aan de Atletiekunie en de Nederlandse Triathlonbond vindt echter op jaarbasis plaats aangezien de licentie één jaar geldig is.

Indien een licentie vroegtijdig door een clublid beëindigd wordt, wordt alsnog het resterende deel van de licentiekosten in rekening gebracht. De achterliggende reden is dat de Atletiekunie en de Nederlandse Triathlonbond geen licentiekosten restitueert.Lief en Leed
In de contributie is een (gering) bedrag begrepen voor Lief & Leed. Click hier voor nadere informatie.

Verschuiving leeftijdscategorieën pupillen, junioren, senioren en masters
Binnen de baanatletiek (pupillen en junioren) vindt een verschuiving naar een volgende categorie (bijvoorbeeld van B-pupil naar A-pupil) altijd jaarlijks met ingang van 1 november plaats.
Bij de volwassenenatletiek (senioren en masters), vindt de verschuiving altijd plaats op de geboortedag.

2. Leden met een kortlopend lidmaatschap

Als je lid wordt, ben je eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedrag wordt samen met de eerste kwartaalbetaling automatisch geïnd.
  • Eenmalig inschrijfgeld  €   7,--
  • Kwartaalbetaling          € 41,--
Terug naar boven