Ereleden

Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten tot erelid benoemen. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Taxandria heeft de volgende ereleden:
 

Louis de Jong

Louis was lid van 1971 tot 2005.

In april 2005 is hij tot erelid benoemd vanwege zijn jarenlange inzet als trainer.

Egbert Stellinga

Egbert was lid van 1981 tot 2006.

In 1985 (hij was toen16 jaar) begon hij met training geven aan de jeugd en later aan de loopgroepen. Gezien de lange periode waarin hij verdienstelijk training gaf, is hij in 2006 benoemd tot erelid

Rini Kuijpers

Rini was trainer bij de jeugd van 1988 tot 2006.

Rini maakte de moeilijke periode (2002 - 2005) mee waarin de atletiekbaan vanwege de geconstateerde bodemvervuiling niet beschikbaar was. Het aantal jeugdleden daalde tot ongeveer 10. In 2006 was het aantal jeugdleden weer gegroeid tot bij 40. Rini heeft een belangrijke rol gespeeld in het kader van de continuïteit bij de jeugdatletiek door de jaren heen.

John Graafmans

John was clublid van 2007 tot en met 2010.

In 2009 werd hij “sportman van het jaar” binnen de gemeente Oisterwijk vanwege 3 nationale titels in het oriëntatielopen (sprint, middel- en lange afstand) alsmede de nationale titel van de Militaire Vijfkamp in dat jaar. In 2009 is hij daarom benoemd tot erelid.

Ben van Esch

Ben was trainer van 1990 tot 2011.

Hij startte met de eerste loopgroeptrainingen. In de loop der jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een deskundige trainer. Tevens heeft Ben in de moeilijke jaren 2002 -2005 (de atletiekbaan was toen verboden terrein vanwege geconstateerde bodemverontreiniging) een cruciale rol gespeeld bij het 'in leven houden' van de vereniging. In 2014 is hij benoemd tot erelid.

Maurice Bosma

Maurice was baanatletiek-trainer van 2007 tot 2017.

Maurice was in deze periode de stuwende kracht bij de baanatletiek. Met zijn kennis en ervaring wist hij het niveau van de trainers èn de leden naar een aanmerkelijk hoger niveau te brengen. Ook nam het aantal baanatleten mede door zijn inzet fors toe. In 2018 is hij benoemd tot erelid.

Wim Tobé

Wim was secretaris van 2009 tot 2018.

Hij was intensief betrokken bij de realisatie van de kunststof atletiekbaan in 2005, nadat in 2003 de oude sintelbaan werd gesloten omdat toen geconstateerd werd dat de bodem vervuild was en vervolgens gesaneerd moest worden.

Wim speelde een hoofdrol bij de splitsing van Taxandria G&A, waardoor Taxandria Atletiek in 2012 als zelfstandige vereniging verder kon.
Hij was ook de motor achter de nieuwe website en ledenadministratie van de vereniging.
Door de significante groei van de vereniging werd een eigen clubhuis noodzakelijk. Dit werd, mede door zijn inspanningen, gerealiseerd in 2016.

In 2018 werd Wim benoemd tot erelid.

 

Voormalige ereleden

Corrie Roovers

Corrie was lid van 1952 tot 1962. In 1963 werd zij benoemd tot erelid.
 
Zij grossierde in Nederlandse en Europese titels: 32 in totaal. Gedurende vele jaren werden de vakanties opgeofferd aan de internationale wedstrijden. Om de kosten van het reizen en inschrijven te kunnen betalen werkte Corrie regelmatig in de kassen. Het verdiende geld werd apart gezet voor de reizen. Zij bezocht wedstrijden in Japan, de VS en uiteraard heel veel Europese landen. Meer informatie over Corrie's prestaties vind je hier.

De roots van Corrie liggen bij Taxandria. Daar begon zij haar zegetocht destijds. Corrie schonk haar herinneringen, prijzen, oorkondes en documentatiemateriaal aan onze vereniging in 2015.

Corrie overleed op 19 januari 2017 op 81-jarige leeftijd. Ze was al enige tijd ziek.
Terug naar boven