Ereleden

Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten tot erelid benoemen. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Taxandria heeft de volgende ereleden:
 

Corrie Roovers

Corrie was lid van 1952 tot 1962. In 1963 werd zij benoemd tot erelid.
 
Zij grossierde in Nederlandse en Europese titels: 32 in totaal. Gedurende vele jaren werden de vakanties opgeofferd aan de internationale wedstrijden. Om de kosten van het reizen en inschrijven te kunnen betalen werkte Corrie regelmatig in de kassen. Het verdiende geld werd apart gezet voor de reizen. Zij bezocht wedstrijden in Japan, de VS en uiteraard heel veel Europese landen. Meer informatie over Corrie's prestaties vind je hier.

De roots van Corrie liggen bij Taxandria. Daar begon zij haar zegetocht destijds. Corrie schonk haar herinneringen, prijzen, oorkondes en documentatiemateriaal aan onze vereniging in 2015.

Corrie overleed op 19 januari 2017 op 81-jarige leeftijd. Ze was al enige tijd ziek.

Louis de Jong

Louis was lid van 1971 tot 2005.

In april 2005 is hij tot erelid benoemd vanwege zijn jarenlange inzet als trainer.

Egbert Stellinga

Egbert was lid van 1981 tot 2006.

In 1985 (hij was toen16 jaar) begon hij met training geven aan de jeugd en later aan de loopgroepen. Gezien de lange periode waarin hij verdienstelijk training gaf, is hij in 2006 benoemd tot erelid

Rini Kuijpers

Rini was trainer bij de jeugd van 1988 tot 2006.

Rini maakte de moeilijke periode (2002 - 2005) mee waarin de atletiekbaan vanwege de geconstateerde bodemvervuiling niet beschikbaar was. Het aantal jeugdleden daalde tot ongeveer 10. In 2006 was het aantal jeugdleden weer gegroeid tot bij 40. Rini heeft een belangrijke rol gespeeld in het kader van de continuïteit bij de jeugdatletiek door de jaren heen.

John Graafmans

John was clublid van 2007 tot en met 2010.

In 2009 werd hij “sportman van het jaar” binnen de gemeente Oisterwijk vanwege 3 nationale titels in het oriëntatielopen (sprint, middel- en lange afstand) alsmede de nationale titel van de Militaire Vijfkamp in dat jaar. In 2009 is hij daarom benoemd tot erelid.

Ben van Esch

Ben was trainer van 1990 tot 2011.

Hij startte met de eerste loopgroeptrainingen. In de loop der jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een deskundige trainer. Tevens heeft Ben in de moeilijke jaren 2002 -2005 (de atletiekbaan was toen verboden terrein vanwege geconstateerde bodemverontreiniging) een cruciale rol gespeeld bij het 'in leven houden' van de vereniging. In 2014 is hij benoemd tot erelid.
Terug naar boven