Website

Toegankelijkheid van informatie

Op deze website zijn 3 informatie-niveaus van toepassing:
  • Informatie die toegankelijk is voor iedereen,
  • Informatie die alleen toegankelijk is voor ingelogde leden en
  • Informatie die alleen toegankelijk is voor leden die in een bepaalde commissie *) zitting hebben.

Informatie die toegankelijk is voor iedereen

Dit betreft met name algemene informatie over de vereniging, informatie die nodig is om lid te kunnen worden, informatie over trainingen en contactinformatie.

Informatie die alleen toegankelijk is voor ingelogde leden

Dit betreft bijvoorbeeld informatie over veiligheid rondom trainingen, informatie over de interne organisatie van de vereniging en het fotoboek. Ook informatie over de verschillende commissies en commissieleden valt hieronder. Uitzondering hierop vormt informatie over het bestuur, de vertrouwenspersonen en de personen die een VOG-verklaring hebben. Deze informatie is namelijk wèl voor iedereen toegankelijk.

Informatie die alleen toegankelijk is voor leden die in een bepaalde commissie zitting hebben

Dit betreft bijvoorbeeld notulen van bijeenkomsten en andere documenten die relevant zijn voor de betreffende commissieleden.

*) Website-technisch wordt het bestuur ook als een commissie beschouwd.

SSL-certificaat

Deze website is voorzien van een SSL-cerrtificaat.
SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden. 

Een SSL-certificaat zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie die op de website wordt ingevuld, versleuteld wordt verzonden.

Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens van de bezoekers op de site niet onderschept worden. Een SSL-certificaat is te herkennen aan 'https' aan het begin van de URL en de markering 'Veilig' in Google Chrome en Firefox.

Beheer

De websitecommissie is verantwoordelijk voor het actueel houden van de website en is per mail bereikbaar op webmaster@taxandria.at. Click hier om te zien wie deel uitmaken van de commissie. Deze informatie is alleen zichtbaar als je ingelogd bent.

App

De website ook is te benaderen via de Clubassistent-app. De app is geschikt voor zowel iOS als Android-phones.
Terug naar boven