Pestprotocol: 10 gouden regels

Pesten komt overal voor. Op alle verenigingen en dus ook bij ons.

Pesten komt ook onder alle leeftijden voor, zowel onder kinderen als volwassenen. Pesten kan soms verstrekkende gevolgen hebben en diep ingrijpen. Het onderwerp pesten wordt daarom serieus genomen. Je kan het nooit geheel uitbannen maar een goed verenigingsklimaat en goede afspraken vormen de beste preventie.

We willen graag dat onze vereniging voor alle leden een prettige plek is. Zeker voor onze jeugd.

Daarom hebben we de belangrijkste zaken rondom pesten samengevat in 10 gouden regels. 

De 10 gouden regels

  1. Wees vriendelijk voor elkaar,
  2. Laat anderen meedoen en sluit anderen niet buiten,
  3. Als je iets dwars zit, praat erover met degene om wie het gaat,
  4. We accepteren elkaar zoals we er uitzien, anders zijn is leuk,
  5. Een fout maken kan gebeuren, we maken allemaal fouten,
  6. Respecteer elkaars of andermans eigendommen,
  7. Bij een ruzie probeer je er eerst samen uit te komen,
  8. Laat iedereen in zijn waarde, gebruik geen scheldwoorden,
  9. Help mee de sfeer zo te krijgen en te houden dat iedereen zich prettig voelt en
  10. Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan vertel je dit aan de trainer. Dat is dan geen klikken.

Laat het merken als je iets niet prettig vindt

Gaat iemand te ver? Zeg er iets van. 'STOP, dit vind ik niet prettig!' bijvoorbeeld. Wanneer dit niet helpt, zoek dan hulp bij je trainer. Ben je niet tevreden over hoe je trainer je helpt?
Spreek je trainer erop aan en roep anders de hulp van een ander in.

Zie je dat iemand anders wordt lastiggevallen?

Ga helpen of zoek anderen die in kunnen grijpen. Zoek hulp als je er niet uitkomt. 

Word jij lastiggevallen? Kom je er samen niet uit? Durf je degene van wie je last hebt niet aan te spreken? Of vind je het te bedreigend? Zoek hulp. Meld het bij je trainer, bij het bestuur of bij een van onze vertrouwenspersonen.

Wat is je rol als ouder?

Vang je van je kind signalen op die duiden op pestgedrag? Meld het snel bij de trainer en bespreek de situatie samen. Kom ook vaker kijken bij de trainingen om zelf een evenwichtiger beeld te krijgen. Wellicht heeft je eigen kind ook een (klein) aandeel. Wellicht zijn het ook maar kleine plagerijen, die worden uitvergroot. De trainers zijn alert op het signaleren van pestgedrag, maar het is onmogelijk om alles waar te nemen, vooral als het pesten op een stiekume wijze plaatsvindt. De scholen kunnen er helaas over meepraten.

In ieder geval nemen wij (trainers, bestuursleden en vertrouwenspersonen) ieder signaal, dat duidt op pesterijen, uiterst serieus.

 
Terug naar boven