Lidmaatschap

Er zijn 3 vormen:
 1. Gewoon lidmaatschap,
 2. Kortlopend lidmaatschap voor loopgroepleden en
 3. Ere-lidmaatschap.

1. Gewoon lidmaatschap

Als je nog niet eerder lid bent geweest, kun je 30 dagen vrijblijvend als proeflid meetrainen met een trainingsgroep naar keuze. Je kunt ook direct lid worden.

Als je je aanmeldt als proeflid, gaat na 30 dagen het proeflidmaatschap automatisch over in een permanent lidmaatschap, tenzij je eerder bij de ledenadministratie te kennen hebt gegeven geen lid te willen worden.

Je ontvangt van de ledenadministratie een bevestiging van je statusverandering (van 'proeflid' naar 'lid').

Inschrijven? Click dan hier.

2. Kortlopend lidmaatschap

Als ervaren loper kun je ook kiezen voor een lidmaatschap met een vaste periode van 3 maanden. Deze optie is primair bedoeld voor mensen die (nog) geen lid zijn en die met een groep mee willen trainen voor een bepaald doel bij een evenement, bijvoorbeeld een marathon.

Dit lidmaatschap houdt het volgende in:
 • Doelgroep: recreatieve lopers met loopervaring,
 • Duur: drie maanden,
 • Ingangsdatum: altijd op de eerste dag van de maand,
 • Verlenging (met 3 maanden) is mogelijk, ook meerdere malen achter elkaar,
 • Verzekering: je bent verzekerd via de Atletiekunie (op dezelfde basis als (proef-)leden)),
 • Proeflidmaatschap: niet van toepassing en
 • Ledenpas Atletiekunie: niet van toepassing.
Inschrijven? Click dan hier.

3. Ere-lidmaatschap

Ereleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Click hier om er meer over te lezen.

Afmelden of wijzigingen doorgeven

(Proef-)leden
Uiterlijk 30 dagen voor het begin van het volgende kwartaal moeten wijzigingen of afmeldingen door (de ouder van) het clublid zelf, gemeld zijn bij de ledenadministratie via MyClub (ingelogde leden):
 • Je ontvangt per e-mail een bevestiging van een afmelding.
 • Bij een te late afmelding wordt altijd nog één maal contributie geïnd.
 • Bij afmelding wordt nooit contributie terugbetaald.

Het wordt door de trainer(s) gewaardeerd als je je mondeling bij één van hen afmeldt. Je afmelding wordt echter pas geëffectueerd op het moment dat je dit bij de ledenadministratie kenbaar hebt gemaakt (zie boven). De trainers zijn niet geautoriseerd om jou af te melden.

Leden met kortlopend lidmaatschap
Na 3 maanden wordt het lidmaatschap automatisch weer met 3 maanden verlengd, tenzij je je 30 dagen vóór het einde van het kwartaal hebt afgemeld bij de ledenadministratie. Stuur dan een mail naar ledenadministratie@taxandria.at.

Specifieke aspecten


Kun je tijdelijk niet trainen?

Wellicht ben je gedurende een langere periode door 'overmacht' (minimaal één half jaar) niet in staat om trainingen bij te wonen door bijvoorbeeld een blessure. In dit geval is het mogelijk om je lidmaatschap tijdelijk te onderbreken. Je blijft dan gewoon clublid en in de ledenadministratie krijg je de status “Inactief”. In dit geval wordt dan de contributie-inning tijdelijk stopgezet. 

 

Stuur een mail naar secretaris@taxandria.at waarin je kenbaar maakt waarom je de contributie-inning tijdelijk wil stopzetten en wat je verwachting is over de lengte van de periode. De secretaris beoordeelt je verzoek (eventueel in overleg binnen het bestuur) en stelt je op de hoogte van het besluit. Hierbij wordt ook de verwachte periode vastgelegd.
 
Indien je verzoek gehonoreerd wordt, wordt de contributie-inning met ingang van het eerstvolgende kwartaal stopgezet. Restitutie van contributie is nooit van toepassing.
 

Als je de trainingen weer hervat….

Op dat moment meld je jezelf weer aan bij de ledenadministratie. Stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@taxandria.at. De contributie is met ingang van die dag weer verschuldigd.
 


Als de afgesproken periode voorbij is en je kunt de training toch nog niet hervatten?

De contributie-inning start automatisch weer na afloop van de afgesproken periode. Stuur dan minimaal één week voor het einde van deze periode een email naar de secretaris om dit te voorkomen.

Als je besluit om je af te melden omdat je de trainingen niet kunt hervatten?

In dat geval moet je het bedrag, dat de vereniging voor jou aan de Atletiekunie heeft moeten afdragen, aan de vereniging vergoeden. De Atletiekunie maakt namelijk geen onderscheid tussen actieve en niet-actieve leden. Voor alle leden moet een bijdrage aan de Atletiekunie worden betaald.

Vragen over het lidmaatschap?


Stuur een e-mail naar ledenadministratie@taxandria.at.
Terug naar boven