Clubtenue competitiewedstrijden

Clubtenue

Hieronder is informatie opgenomen over:
  • het verplichte clubtenue bij competitiewedstrijden en
  • het clubtenue bij overige gelegenheden.

Competitiewedstrijden

Het officiële clubtenue, zoals dat geregistreerd is bij de Atletiekunie, is als volgt:
  • Blauwe singlet of blauw shirt met korte mouw. Beide voorzien van een zwarte baan. Opdruk met wit logo en
  • Zwarte tight (eventueel met wit logo).
Volgens het Wedstrijdreglement van de Atletiekunie (artikel 143) is clubkleding verplicht bij competitiewedstrijden.
Voor NK's geldt deze verplichting overigens niet omdat de Atletiekunie de atleten sponsorruimte op het wedstrijdshirt wil bieden.

Wees je er van bewust dat tijdens deze wedstijden wordt gecontroleerd op het dragen van dit tenue. Als je dit tenue niet draagt, leidt dit tot diskwalificatie. Ook een tenue dat lijkt op het officiële tenue, voldoet niet aan de formele eisen en kan dus ook leiden tot diskwalificatie.

Er is clubkleding van 2 leveranciers in omloop. Dit betreft Erima-kleding (geleverd in de periode 2012 - 2015) en kleding geleverd door BalansSport (geleverd vanaf 2015). De geleverde blauwe kleur van deze leveranciers is niet precies hetzelfde: de kleding van BalansSport is iets lichter.
De logo's van deze leveranciers zijn ook op het clubtenue opgenomen. Uitzondering hierop vormt de zwarte tight zonder logo, die ook elders kan worden gekocht.

Gebruik dus uitsluitend het officiële clubtenue, zoals hieronder afgebeeld.

N.B. Om misverstanden te voorkomen: de hierboven geformuleerde eisen, zijn minimum eisen. Er kan ook nog andere clubkleding worden aangeschaft, zoals trainingsjacks e.d. Het assortiment is namelijk veel breder. Kijk in de linkerkolom bij "Nieuwe kleding" voor nadere details.

 

Singlet

Singlet

Shirt met korte mouw

Shirt korte mouw

Tight met logo

Tight met logo

Tight zonder logo

Tight zonder logo

Clubtenue bij overige gelegenheden

Er wordt onderscheid gemaakt naar:
  • wedstrijden (niet zijnde competitiewedstrijden), evenementen, e.d. en
  • reguliere trainingen.

Wedstrijden, evenementen e.d.

Het dragen van het clubtenue is geen formele verplichting, maar het wordt wel op prijs gesteld als je het tenue draagt. Een uniforme uitstraling van onze vereniging vergroot onze zichtbaarheid, maakt een professionele indruk en draagt ook bij aan het verenigingsgevoel.

Reguliere trainingen

Er zijn geen voorschriften.
Terug naar boven