Kalender

9 sep 2020 20:00
Nader te bepalen Algemene Leden Vergadering 2020

In maart jl. kon de Algemene Leden Vergadering geen doorgang vinden vanwege de Corona maatregelen. We gaan op woensdagavond 9 september 2020 alleen het formele deel van de ALV houden zoals:

  • goedkeuring van de jaarstukken en begroting;
  • goedkeuring contributie;
  • verslag kascontrole en decharge penningmeester;
  • aftreden van Carla Peeters als secretaris;
  • benoeming van onze nieuwe secretaris Vincent van den Elsen.

De leden worden gevraagd om zich vooraf aan te melden voor deze vergadering zodat we zicht hebben op het aantal deelnemers. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen we de faciliteiten daarop aanpassen. We geven op een later moment hierover nog meer informatie.


Hierbij alvast de notulen van vorig jaar.Namens het bestuur,
Carla Peeters

 
26 sep 2020
Sportpark Gemullehoeken Clubkampioenschappen 26 september 2020
We hebben dit (voor)jaar helaas veel sportwedstrijden moeten missen. Het is nog onduidelijk wat er in het najaar wel door zal gaan. Taxandria wil op zaterdag 26 september de clubkampioenschappen door laten gaan.
 
Terug naar boven